İş Güvenliği Uzmanı


  Med Akademi bünyesinde görevlendirilen her İş Güvenliği Uzmanı 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

 

İşyeri Hekimi


  Med Akademi bünyesinde görevlendirilen her İşyeri Hekimleri 27.11.2010 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

 

Diğer Sağlık Personeli


  Med Akademi, uzman ve deneyimli sağlık personeli ile hizmet verir. Med Akademi tarafından görevlendirilmiş Diğer Sağlık Personeli İşyeri hekimleri ile uyumlu çalışma ortamını yakalar. İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışarak, çalışanların sağlık eğitiminde görev alırlar.


Risk Değerlendirmesi


  İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için İş Güvenliği Uzmanlığı hizmeti çerçevesinde yapılan Risk Değerlendirmesi İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimi işbirliğinde hazırlanarak Med Akademi Merkez’de 3. Göz denetiminden geçirilerek firmalara teslim edilir.

 

Acil Durum Planları


  İlkyardım, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlikeyle karşılaşılması gibi durumlar için İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti çerçevesinde hazırlanan Acil Durum Eylem Planları, her işletmenin özel durumları tespit edilerek hazırlanır ve Med Akademi Teknik Koordinasyon ekibi tarafından 3. Göz Denetimine tabi tutulur.

 

Temel İSG Eğitimleri


  İşverenler, tüm çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür. Med Akademi verdiği İş Güvenliği Hizmetleri çerçevesinde çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini deneyimli uzman ve hekimler ile gerçekleştirir. REFERANSLARIMIZ


  Medikal Akademi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi 46 İşyeri Hekimi, 63 İş Güvenliği Uzmanı, 17 Diğer Sağlık Personeli ve 31  İdari kadro çalışanıyla toplam 157 kişilik  kadrosu ile İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ,Ankara ve İzmir ve komşu illeriyle beraber 21 ilde hizmet vermektedir.  500’ü aşkın projede 50.000 kişiye OSGB hizmeti veren Medikal Akademik, kaliteli ve mevzuata uygun hizmet anlayışını kurum kültürü haline getirmiştir.2017 | Her Hakkı Saklıdır | osgb.medakademi.com