OSGB HİZMETLERİMİZ


İş Güvenliği Uzmanı

Med Akademi bünyesinde görevlendirilen her İş Güvenliği Uzmanı 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

İşyeri Hekimi

Med Akademi bünyesinde görevlendirilen her İşyeri Hekimleri 27.11.2010 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

Diğer Sağlık Personeli

 Med Akademi, uzman ve deneyimli sağlık personeli ile hizmet verir. Med Akademi tarafından görevlendirilmiş Diğer Sağlık Personeli İşyeri hekimleri ile uyumlu çalışma ortamını yakalar. İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışarak, çalışanların sağlık eğitiminde görev alırlar.

Risk Değerlendirme

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için İş Güvenliği Uzmanlığı hizmeti çerçevesinde yapılan Risk Değerlendirmesi İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimi işbirliğinde hazırlanarak Med Akademi Merkez’de 3. Göz denetiminden geçirilerek firmalara teslim edilir.

Acil Durum Planları

İlkyardım, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlikeyle karşılaşılması gibi durumlar için İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti çerçevesinde hazırlanan Acil Durum Eylem Planları, her işletmenin özel durumları tespit edilerek hazırlanır ve Med Akademi Teknik Koordinasyon ekibi tarafından 3. Göz Denetimine tabi tutulur.


2017 | Her Hakkı Saklıdır | osgb.medakademi.com