Language   |  |  Bölgelerimiz  |  Neden Med Akademi |   S.S.S | Kariyer  |||||

   Politikamız

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

• Yürürlükteki tüm sağlık ve güvenlik hususundaki mevzuatlara uygun olarak çalışacağımızı ve   projelerimizde bu ilkeden ayrılmayacağımızı,
• Faaliyetlerimiz esnasında ortaya çıkabilecek tehlikeleri hedeflerimiz ve yasal mevzuatlar çerçevesinde en aza indirmek için gerekli önleyici tedbirleri alacağımızı ve devamlılığını sağlayacağımızı,
• Resmi makamlar önünde, Med Akademi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nin iş sağlığı ve güvenliğine olan duyarlılığını kanıtlayacağımızı,
• İş kazaları ve meslek hastalığı oluşumlarını önlemek için uygun yöntemlerle sistemin performansını düzenli olarak denetleyeceğimizi,
• Çalışanlarımızı ve iş birliği içinde olduğumuz tüm proje çalışanlarını İSG Sistemi hakkında bilinçlendirmek ve duyarlı hale getirmek için aktif katılım ve destek vermeyi,
• İSG Sistemini sürekli geliştirerek devamlılığını sağlamak ilkesi ile yola çıkarak, Türkiye'nin ilk    OHSAS 18001 Belgesine sahip Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olacağımızı,
• Verdiğimiz hizmet kalitesi ile sektörde öncü olacağımıza ve rakiplerin bir adım önünde olacağımızı  taahhüt ederiz.

MED AKADEMİ'NİN İLKELERİ

· Kurumsal Yaklaşım
· Müşteri Odaklılık
· Güvenilirlik İlkesi
· Gizlilik ilkesi
· İşbirliği ilkesi
· Yasalara Uyum İlkesi
 FACEBOOK/medakademi


 LINKEDIN/medakademi

INSTAGRAM/medakademi

2017 | Her Hakkı Saklıdır | osgb.medakademi.com